Assortiment

Advies Nodig

Bel: 0162 - 517 700 voor ondersteuning

Oplegblokken

Schrumpf gewapende oplegblokken

Oplegging van bruggen en vergelijkbare constructies staalgewapende ATLAS elastomere-oplegblokken types A,B en C volgens DIN EN 1337-3 (met CE-markering)

Toepassing

Staalgewapende Schrumpf ATLAS elastomere-oplegblokken garanderen sinds meer dan 30 jaar de veilige, betrouwbare en onderhoudsvrije oplegging van bruggen andere constructies. Zij brengen hoge verticale krachten over en compenseren schuine standen alsmede verschuivingen in het lagerpunt onder geringe druk.

Werkwijze

De speciale opbouw van de staalgewapende ATLAS elastomere-oplegblokken maakt door de ingevulkaniseerde platen een veilige, betrouwbare en onderhoudsvrije overbrenging van hoge verticale krachten uit eigen gewicht en verkeersbelasting mogelijk. Gelijktijdig worden schuine standen, bijv. door doorbuiging alsmede verschuivingen, bijv. door temperatuursveranderingen, onder geringe druk door vervorming van het hoogwaardige elastomere gecompenseerd.

Eigenschappen

Hoogwaardige staalplaten worden samen met een bijzonder verouderings- en weerbestendig elastomere in onze eigen productie tot een belastbaar staalgewapend ATLAS elastomere-oplegblok gevulkaniseerd. Door de laagsgewijze opbouw zijn deze platen tegen corrosie beschermd en dragen hun deel bij aan de lange levensduur van onze oplegblokken. Het gebruik van bijzonder hoogwaardige soorten chloropreen- en natuurrubber maakt de toepassing van de oplegblokken mogelijk bij temperaturen van -40 graden celsius tot +50 graden celsius (voor korte duur tot +70 graden celsius) en de bescherming tegen milieu- en weersinvloeden, met name tegen ozonbelasting en UV-stralen.

Certificering

Om voor de productie van staalgewapende elastomere-oplegblokken volgens DIN EN 1337-3 t gecertificeerd, moest een groot aantal tests succesvol worden afgerond. Deze waren bijv:

x drukstijfheid;

x schuifmodulus (ook bij lage en zeer lage temperatuur alsmede na kunstmatige veroudering); x schuifverbinding (ook na kunstmatige veroudering);

x continue sprongsterkte;

x ozonbestendigheid

Normconformiteit
door externe en eigen monitoring

In onze productie worden de staalgewapende ATLAS elastomere-oplegblokken volgens DIN EN 1337-3 geproduceerd. DIN EN 1337-3 is door de bouwinspectie geïntroduceerd en wordt binnen de gehele EU toegepast. Volgens de geldende voorschriften zijn onze oplegblokken onderworpen aan een continue externe monitoring. De eigen monitoring geschiedt door onze kwaliteitsborging. Na een succesvolle CE-certificering zijn wij volgens het EG-conformiteitscertificaat 0432-CPD-223286 gerechtigd om op onze oplegblokken het CE-teken aan te brengen. Hierdoor wordt, samen met de bijbehorende documenten, de conformite van de productie volgens DIN EN 1337-3 aangetoond.

Samenstelling oplegblokken

In paragraaf 4 van DIN EN 1337-1:2000 wordt vereist: “Oplegblokken dienen dusdanig te worden vormgegeven dat ze de te verwachten bewegingen met zo gering mogelijke reactiekrachten mogelijk maken. Door onze flexibele eigen productie kan aan deze eis worden voldaan.

Onze hoogwaardig staalgewapende ATLAS oplegblokken volgens DIN EN 1337-3 kunnen in alle lengtes en breedtes tussen 100 en 1000 mm in diktes van 400 mm per omgaande worden geproduceerd. Vanzelfsprekend zijn ook ronde vormen tot 1000 mm mogelijk. Het aanbod van ATLAS gaat verder dan de standaardopbouw en maakt door het volledig benutten van deze bijzondere productiemogelijkheden een vormgeving mogelijk met geringe reactiekrachten als bedoeld in de eisen van DIN EN 1337-1:2000.

Onze eigen flexibele productie biedt daarnaast de volgende extra voordelen: x grotere vormgevingsvrijheid qua planning door flexibele aanpassing van de lagerafmetingen; x standaardelastomere voor oplegblokken met schuifmodus 0.9 Mpa in CR en NR; x speciaal natuurrubber LP 115 N voor een nog grotere vormgevingsvrijheid met schuifmodulus 1.15 Mpa mogelijk; x alle in het kader van DIN EN 1337-3 toelaatbare laagdiktes van het elastomere (5-25 mm) zijn mogelijk; x staalsoorten met een hogere strekgrens ter reductie van de afmetingen mogelijk; x geprofileerde voegplaten, boringen, boringen met schroefdraad, deuvels en het uitdraaien van plugschijven mogelijk.

Ongewapende oplegblokken type F

Vanzelfsprekend produceren wij ook ongewapende ATLAS oplegblokken type F volgens DIN 1337-3 met dezelfde zorgvuldigheid en van dezelfde hoogwaardige materialen.

Kwaliteit

Sinds meer dan 30 jaar zorgen ATLAS elastomere-oplegblokken voor een veilige, betrouwbare en onderhoudsvrije oplegging van bruggen en andere constructies. Deze hoge kwaliteit bereiken wij met gekwalificeerd en geschoolde medewerkers dat met onze moderne productie-installaties de ATLAS elastomere-oplegblokken volgens DIN EN 1337-3 produceert. Een consequente eigen monitoring door ons kwaliteitslaboratorium waarborgt, samen met de externe monitoring door een onafhankelijk testinstituut een gelijkblijvende hoge productiekwaliteit, waarop u “kunt bouwen”.

Type A Staal Elastomere

Staalgewapende ATLAS elastomere-oplegblokken type A zijn volledig met elastomere bedekt en slechts met één staalplaat gewapend. Deze oplegblokken worden gekozen om bij geringe schuine standen en verschuivingen hoge verticale krachten veilig, betrouwbaar en onderhoudsvrij over te brengen. Eventuele terugstelkrachten worden via het elastomere op de tegenvlakken overgebracht.

Type B

Staalgewapende ATLAS elastomere-oplegblokken type B zijn volledig met elastomere bedekt en met minimaal twee staalplaten gewapend. Deze oplegblokken worden gekozen als de schuine standen en verschuivingen voor type A te groot zijn. Eventuele terugstelkrachten worden via het elastomere op de tegenvlakken overgebracht.

Type B/C

Staalgewapende ATLAS elastomere-oplegblokken type B/C zijn zoals type B opgebouwd, echter met een met het oppervlak gelijkliggende buitenplaat van staal, eenzijdig. Deze oplegblokken worden gekozen als het oplegblokr mechanisch tegen wegglijden moet zijn beveiligd. Eventuele terugstelkrachten worden via ingevulkaniseerde stalen lagen, bijv. door middel van schuifbeveiliging, op het onderste tegenvlak en via het elastomere op het bovenste tegenvlak overgebracht.

Type C

Staalgewapende ATLAS elastomere-oplegblokken type C zijn zoals type B opgebouwd, echter met een met het oppervlak gelijkliggende buitenplaat van staal, tweezijdig. Deze oplegblokken worden gekozen als een overbrenging van eventuele terugstelkrachten via het elastomere niet meer voldoende is. Eventuele terugstelkrachten worden via ingevulkaniseerde stalen lagen, bijv. door middel van schuifbeveiliging, op de tegenvlakken overgebracht.

Type C-PSP

Staalgewapende ATLAS elastomere-oplegblokken type C-PSP zijn zoals type C opgebouwd, echter met geprofileerde buitenplaten van staal. Deze oplegblokken worden gekozen als een overbrenging van eventuele terugstelkrachten via het elastomere niet meer voldoende is. Eventuele terugstelkrachten worden via ingevulkaniseerde geprofileerde staalplaten op de tegenvlakken overgebracht.

Type F

Ongewapende ATLAS elastomere-oplegblokken type F bestaan volledig uit elastomere. Deze oplegblokken worden gekozen om bij schuine standen en verschuivingen geringe verticale krachten veilig, betrouwbaar en onderhoudsvrij over te brengen. Eventuele terugstelkrachten worden via het elastomere op de tegenvlakken overgebracht.

Onverankerde oplegblokken
type B/ type A

De steunoppervlakken dienen glad, horizontaal, vlak en vrij van vet of olie te zijn. Hoogteverschillen dienen evt. door een mortelbed te worden gecompenseerd. Mortel met onderzoek naar geschiktheid volgens DIN 1045. De zijvlakken van de oplegblokken moeten vrij zijn en in hun vervorming niet gehinderd zijn. Oplegblok type B wordt in de regel op het gladde, verharde mortelbed gelegd. Aan de bovenkar wordt de bekisting dicht tegen de zijvlakken van het lager geplaatst, zodat er geen beton tussen het lager en de bekisting kan binnendringen. Vrije ruimtes tussen de steunbank en de bekisting dienen evt. met piepschuim te worden gevuld. Het oppervlak van het oplegblok en de opgelegde constructie dienen direct contact met elkaar te hebben. Er mag zich hiertussen geen folie bevinden. De plaatsing van twee of meer oplegblokken achter elkaar is ontoelaatbaar. Naast elkaar mogen alleen qua stijfheid gelijke of bij benadering gelijke oplegblokken worden geplaatst. De toepassing met andere soorten oplegblokken is mogelijk als op de afzonderlijke oplegvlakken alleen oplegblokken van dezelfde soort worden gebruikt.

Verankerde oplegblokken
type C door deuvels

Voor de montage van verankerde elastomere-oplegblokken dienen reeds tijdens het betonneren van de steunbank uitsparingen ten behoeve van de deuvels alsmede sleuven voor het ingieten hiervan te worden voorzien. Na het verwijderen van de bekisting wordt het steunoppervlak naar de vastgestelde hoogtemaat gebracht en gladgemaakt. Na het uitharden worden de oplegblokken verzet en ingegoten. Op de bovenste lagerkant wordt net zo te werk gegaan als bij de onverankerde.

Type C-PSP door tranenplaat

Het lager type C-PSP wordt met de aan het oppervlak geprofileerde buitenplaat in het verse mortelbed gelegd. De vereiste hoogte wordt veiliggesteld door hieronder keggen te plaatsen. Na het uitharden worden de keggen weer verwijderd.