Thermisch lassen en vulkaniseren

In week 31, 32 en 33 is er een zeer beperkte las-capaciteit. Bel indien nodig voor nadere informatie.

Het lassen en vulkaniseren van Schrumpf voegenbanden

Naast het leveren van de betreffende voegenbanden is het ook mogelijk om deze door onze eigen lasmonteurs op uw locatie te laten lassen of vulkaniseren. Om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren is het van belang dat u op de hoogte bent van onze lasvoorschriften. Deze vind u onder aan deze pagina en via onderstaande link.

LASVOORSCHRIFTEN

VULKANISEREN OP HOOGTE

 

Gecertificeerde specialisten

website lassers    website lassen vca 001

 

Lassen worden onder garantie uitgevoerd

Al onze lassen en vulkanisaties worden onder garantie uitgevoerd. Bij reparaties en herstelwerkzaamheden aan beschadigd voegenband zal vooraf overlegd worden of het afgeven van garantie tot de mogelijkheden behoort.

 

Lassen van PVC en Tricomere

PVC en TRICOMERE voegenbanden worden met behulp van lasbijl en hetelucht föhn aan elkaar gelast. Door verhitting wordt het materiaal vloeibaar en kan zo in elkaar overlopen. Dit gebeurt middels de overlap methode waarbij het voegenband aan boven en onderzijde wordt afgelast.

lassen PVC

 

Vulkaniseren van Rubber

Rubber voegenbanden worden met een vulkanisatie apparaat plus bijbehorende matrijs gevulkaniseerd. Hierbij wordt met druk, hitte en toegevoegd rubber de verbinding gemaakt.

Lassen rubber 

Thermisch lassen van Tricoflex

Tricoflex is een TPE en kan met behulp van lasbijl en hetelucht föhn aan elkaar worden gelast. Door verhitting wordt het materiaal vloeibaar en kan zo in elkaar overlopen. Dit gebeurt middels de overlap methode waarbij het Tricoflex aan boven en onderzijde wordt afgelast.

doorvoering tricoflex 2

 

las kunstwerken

Op locatie of in onze werkplaats maken wij systemen van PVC, Tricomere en TPE. Rubber vormstukken kunnen alleen in de autoclaaf gemaakt worden. Wel kunnen er in onze werkplaats systemen in elkaar gezet worden. Deze systemen kunnen zeer complex zijn daarom noemen wij het kunstwerken.

 

 

Lasvoorschriften

Aanmelden laswerk:

• Aanmelden van laswerkzaamheden dient vijf werkdagen van te voren te geschieden (bij aanmelding van laswerk gaat u accoord met alle laskosten en voorrijkosten ea.)
• Er worden enkel laswerkzaamheden uitgevoerd in voegenbanden welke door Schrumpf Bouwstoffen zijn geleverd.

Vóór aanvang laswerkzaamheden:

• Het voegenband dient minimaal 1 dag voor aanvang laswerkzaamheden op de benodigde plaats te worden uitgerold en op maat te worden gelegd.
• Wanneer UB/K-voegenband wordt toegepast of een ander type hoekvoegenband dient men dit NIET in te snijden, vast te maken of op maat te snijden als hier nog in gelast moet worden.

Voorbereidingen door opdrachtgever in het werk:

PVC-/ Tricomere voegenband

• Ter hoogte van de las dient het voegenband aan beide zijden 2,5 meter vrij te liggen (beslist niet tussen ijzer of ingekist) Deze ruimte is nodig om de benodigde lassen uit te voeren. Indien deze ruimte er niet is, kunnen wij op de dan uitgevoerde lassen geen garantie verstrekken.
• Wanneer benodigd, dient de onderkist geplaatst te zijn voor de maatvoering van het voegenband.
• De benodigde overlap van het materiaal tbv de las = 1,5 voegenbandbreedte

Rubber-voegenbanden

• Ter hoogte van de las dient het voegenband aan beide zijden 2,5 meter vrij te liggen (beslist niet tussen ijzer of ingekist) Deze ruimte is nodig om de benodigde lassen uit te voeren.
• Wanneer benodigd, dient de onderkist geplaatst te zijn voor de maatvoering van het voegenband.
• De benodigde overlap van het materiaal tbv de las = 10 cm

Werklocatie:

• Op de werklocatie waar de laswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, dient een vrij belopen ruimte te zijn van 2 x 2 meter.
• Het bouwterrein (en werklocatie) dient aan alle eisen inzake de Arbowet / Veiligheideisen te voldoen.
• Stroomvoorziening dient binnen een redelijke afstand (max. 50 meter ) aanwezig te zijn.
• Indien de laswerkzaamheden in een (af)gesloten ruimte moeten worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever te zorgen voor voldoende verlichting, ventilatie en mangatbewaking.
• Op het bouwterrein dient een parkeerplaats aanwezig te zijn in redelijke nabijheid van de werklocatie voor parkeren van bedrijfsauto tbv bereikbaarheid gereedschap en materiaal.

Aantal lassen:

Op een volledige werkdag (8 uur) kunnen ca. 8 lassen in PVC-voegenbanden (350 mm breed) of ca. 5 lassen in rubbervoegenbanden worden gemaakt (uitgaande van normale omstandigheden)

Verstrekken opdrachtbon:

De uitvoerder is verplicht de uitgevoerde werkzaamheden te controleren met betrekking tot maatvoering en het aantaluitgevoerde lassen. Na controle dient de bon van de lasmonteurs getekend te worden en een door de opdrachtgever teverstrekken opdrachtbon ivm facturatie (uiterlijk 1 dag later aan te leveren door opdrachtgever ).

Veiligheid:

De laswerkzaamheden worden in uw opdracht door ons uitgevoerd op uw locatie – wij gaan er vanuit dat de werkplek voor onze lasmonteurs voldoet aan de huidige eisen en richtlijnen voor Veilig Werken (Arbowet).

Algemeen:

Indien de opdrachtgever, op welke wijze ook, van bovengenoemde voorschriften wenst af te wijken, vernemen wij dit graag vóór uitvoering van de betreffende laswerkzaamheden.
Wijzigingen voorbehouden – De kosten inzake laswerkzaamheden zijn bij u bekend – tevens zijn op alle leveringen, offertes de algemene voorwaarden van Schrumpf Bouwstoffen van toepassing – deze zijn reeds aan u overhandigd.

 

Vulkaniseren op hoogte

website vulkanisere op hoogte afb

Algemene maatregelen

Bij uw project is een vulkanisatie op hoogte nodig  (foto 1)

1.Ruimte rondom de werkplek afzetten.

2.Het voegenband droog houden. Let op dat er geen water van bovenaf langs de band naar beneden (naar de te maken vulkanisatie) loopt. Een band die nat is, kan niet gevulkaniseerd worden.

(Rol-) steiger

  • Opstelling direct tegen het dilatatievoegenband.
  • Werkvloer op circa 1 meter onder de te maken vulkanisatie.

Hoogwerker

  • Voldoende vrije ruimte rondom de hoogwerker voor draaien/manoeuvreren.

Voorbereiding

  • Balk (geen bekisting) achter band waartegen u de band vastspijkert/schroeft (foto 2) of, in geval van band zonder bandstaal, met grote voegenbandklemmen.
  • Balk steekt dóór tot voorbij de te maken vulkanisatie (foto 3 en 4).
  • Werk van beneden naar boven en fixeer de band hierbij strak tegen het balkhout.
  • Zorg dat de beide uiteinden recht tegenover elkaar uitkomen ( foto 6) en laat de ontstane overlap los hangen.

Noot

  • De (rol-)steiger of hoogwerker dient gedurende de werkzaamheden exclusief aan Schrumpf Bouwstoffen ter beschikking te worden gesteld.
  • Kort de band niet in! Dit wordt door de lasmonteur gedaan (foto 4).