Advies op maat

Met het integreren van ontwerp, uitvoering en onderhoud beoogt de Aanbesteder te bereiken dat de levenscycluskosten van het systeem worden geoptimaliseerd en in het verlengde daarvan een hoge beschikbaarheid tijdens de exploitatiefase wordt gegarandeerd.

advies op maat 1

Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals IXAS Amsterdam, Tunnel Avenue2 Maastricht en Spoortunnel Crommelijn Delft, beschikt SCHRUMPF Bouwstoffen over uitgebreide ervaring ten aanzien van ontwerp, engineering, inkoop en bouwbegeleiding van grote infrastructurele projecten.
Met de werkvoorbereiding en uitvoering kunnen alle details die van toepassing zijn, doorgenomen en gecontroleerd worden op praktische uitvoering. De uitwerkingen van de moten en systemen kunnen uitgewerkt worden in PDF-, DWG- en 3D-formaat.

Na goedkeuring van de moten en systemen volgt er een concept planning.
Deze planning wordt besproken met de werkvoorbereiding en uitvoering.
Als de planning akkoord wordt bevonden, volgt de definitieve planning en de opstart van de produktie.

Gezien de korte bouwtijd en het belang van een goede lasplanning is het van belang tijdig een overleg te plannen met alle betrokkenen. Met elkaar worden afspraken gemaakt, ook hoe te handelen mocht e.e.a. niet lopen zoals het moet lopen. Insteek hierbij is dat er geen vertraging optreedt en dat de voortgang van het project gewaarborgd blijft.

cd 113

De laswerkzaamheden kunnen in overleg op de planning van het uitvoeringsproces worden afgestemd. Dit betekent dat ook buiten de normale werktijden, zoals ’s-avonds of in het weekend, laswerkzaamheden kunnen plaatsvinden. Ook kan het aantal lassers naar wens opgeschaald worden.

Daarnaast worden de laswerkzaamheden uitgevoerd door VCA-gecertificeerde monteurs; de producent van de voegenbanden heeft voor het maken van voegenbandvormstukken een eigen interne kwaliteitsprocedure.