Skip to content
Menu
Menu

Vloerprofielen

Schrumpf Vloerprofielen, het leveringsgamma van de vloerprofielen bestrijkt een groot gebied te weten van licht kunststof krimpprofiel, aardbevingsprofiel, schuifprofiel of zwaar belastbare waterdichte parkeerdek vloerprofielen voor voegconstructies.

SCHRUMPF VLOERPROFIEL, DE JUISTE KEUZE

SCHRUMPF Bouwstoffen is reeds vele jaren een toonaangevende leverancier van vloerprofielen / dilatatieprofiel. Het leveringsgamma van de vloerprofielen bestrijkt een groot gebied te weten van

 • licht kunststof krimpprofiel
 • aardbevingsprofiel
 • schuifprofiel
 • zwaar belastbare waterdichte parkeerdek vloerprofielen voor voegconstructies.

Gedurende de laatste jaren zijn de eisen, welke aan de toe te passen materialen wordt gesteld, steeds meer aangescherpt, denk daarbij aan de toepassing in :

 • ziekenhuizen
 • winkelcentra
 • zuivelindustrie
 • grootkeukens
 • slachterijen
 • laboratoria
 • daar waar steeds hogere eisen worden gesteld ten aanzien van hygiëne en chemische resistentie.

Bij de keuze van het juiste dilatatie-vloerprofiel dient men in ieder geval de volgende punten goed in ogenschouw te nemen.

• dilaterend vermogen

Het dilaterend vermogen van het te kiezen dilatatie-vloerprofiel moet in overeenstemming zijn met de te verwachten werking van de dilatatievoeg.

• breedte

De breedte van de dilatatievoeg moet altijd corresponderen met het toe te passen vloerprofiel.

• belastingsvermogen

Het belastingsvermogen van het dilatatie-vloerprofiel dient minimaal gelijk te zijn aan de gebruiksbelasting van het vloeroppervlak.

• konstruktiehoogte

De konstruktiehoogte van het profiel (=afwerkhoogte) dient met de dikte van de afwerkvloer overeen te komen, zodat de bovenzijde van het profiel volledig gelijk met de afwerkvloer (estrich, tegelvloeren) komt te liggen.

• op hoogte stellen

In gevallen waarbij de konstruktiehoogte van het profiel te laag is dient het profiel op hoogte gesteld te worden. Dit kan met behulp van rvs/aluminium stelplaatjes in combinatie met krimpvrije gietmortel. Men moet er op letten letten dat alvorens de afwerkvloer gestort wordt deze gietmortel goed is uitgehard en het profiel stevig op de ondergrond verankerd is. Daartoe dienen met uitzondering van de krimpvoegprofielen alle dilatatie-vloerprofielen op de constructievloer met bouten en pluggen vastgezet te worden. Hierbij wordt aanbevolen een afstand van 300 mm H. op H. aan te houden. De zwaarte van de toe te passen bevestingingsmaterialen dient in overeenstemming te zijn met de keuze van het profiel, en met de op het profiel uitgeoefende krachten.

• Monoliet

Daar waar dilatatie-vloerprofielen in monoliet gestorte vloeren toegepast moeten worden, dient u zonder meer contact met ons op nemen.

• Modificaties

Schrumpf Bouwstoffen BV behoudt zich het recht voor om ten allen tijde modificaties aan haar producten uit te voeren, zonder dat daarbij de functie en essentiële kenmerken van de door Schrumpf Bouwstoffen BV geleverde producten veranderen.

WATERDICHTE TOEPASSINGEN

Daar waar dilatatie-vloerprofielen in monoliet gestorte vloeren toegepast moeten worden kunt u het beste contact op nemen met onze adviseurs of mail naar Verkoop@schrumpf.nl