Skip to content
Menu
Menu

Stortvoegenband

Schrumpf Stortvoegenband in PVC, Rubber en Tricomere uitvoering

De architect en-of constructeur geven in betonwerk de stortvoegen aan.

Redenen hiervoor zijn ; krimpen van beton door uittreding van water, krimp en uitzetting door temperatuur verschillen,  krimp en uitzetting onder belastinginvloeden,  te verwachten zettingen in de ondergrond of fundatie van het bouwwerk of  complexiteit van het bouwwerk.

MATERIALEN

Voegenbanden zijn verkrijgbaar in diverse materialen. Daarnaast is er een ruime keus aan afmetingen. Deze combinatie maakt dat met SCHRUMPF voegenbanden in veel en moeilijke situaties een waterdichte oplossing gevonden kan worden.  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen DIN- geregeld en niet-geregelde voegenbanden.

Sinds 1982 zijn Elastomere voegenbanden genormeerd in de norm DIN 7865 :  – Deel 1 : vormen en afmetingen., – Deel 2 : materiaalspecificaties en keuring.

De nieuwe uitgave van de norm is sinds februari 2008 van kracht. De voegenbanden van Tricomere (PVC/NBR) zijn geregeld in DIN 18541 : – Deel 1 : Begrippen, eigenschappen vormen en afmetingen., –  Deel 2 : materiaalspecificaties, keuring en controle

De eerste editie dateert van 1992. Deze norm is in 2006 vernieuwd.

De PVC-voegenbanden worden volgens fabrieksnormen geproduceerd. Voor de planning en dimensionering, de fabricage van verbindingen, het gebruik en de inbouw van de genormeerde voegenbanden geldt DIN 18197 (afdichten van voegen in beton met voegenbanden). Bovendien bestaan er voor de voegafdichting bij bijvoorbeeld bruggen, tunnels, sluizen en stuwdammen aanvullende richtlijnen.

WATERDICHTHEID

Om een goede waterdichtheid van de constructie te kunnen garanderen  moet de stortvoeg van een elastische afdichting voorzien worden. Deze  elastische afdichting wordt gevormd door een stortvoegenband, dat ter  plaatse van de stortvoeg in het beton wordt opgenomen.

Stortvoegenbanden zijn onmisbaar in stortnaden waar waterdruk op staat zoals kelders, zwembaden, parkeergarages, waterzuiveringsinstallaties, bruggen, viaducten, tunnels, mestsilo’s en GFT-installaties