Skip to content
Menu
Menu

Dilatatievoegenband

Toepassingen PVC, RUBBER of TRICOMERE Dilatatievoegenbanden

**kijk ook op : voegenbanden.nl voor goedkope voegenbanden**

De architect of constructeur geven in betonwerk  bouwkundige dilataties aan.

Redenen hiervoor zijn – Krimpen van beton door droging na stort, krimp en uitzetting door temperatuur verschillen   – Krimp en uitzetting onder belasting invloeden  –  Te verwachten zettingen in de ondergrond of fundatie van het bouwwerk – Complexiteit van het bouwwerk.

DILATATIEVOEGENBAND WATERKERING

Om een goede waterdichtheid van de constructie te kunnen garanderen moet de bouwkundige dilatatie van een elastische afdichting voorzien worden. Deze wordt gevormd door een voegenband, die ter plaatse van de dilatatie in het beton wordt opgenomen. De functie van dilatatie voegenband is de optredende werking van bouwkundige dilataties is de X, Y en Z zetting op te nemen. Het dilatatievoegenband dient een waterdichte afsluiting te garanderen.

DILATATIEVOEGEN VOOR DE UTILITEIT, INFRA- EN CIVIELE BOUW

Dilatatievoegenbanden zijn onmisbaar in bouwkundige dilataties met waterdruk, zoals kelders, zwembaden, parkeergarages, waterzuiverings – installaties, bruggen, viaducten, tunnels.

MATERIALEN

Voegenbanden zijn verkrijgbaar in diverse materialen. Daarnaast is er een ruime keus aan afmetingen. Deze combinatie maakt dat met SCHRUMPF voegenbanden in veel en moeilijke situaties een waterdichte oplossing gevonden kan worden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen DIN-geregeld en niet-geregelde voegenbanden.

Sinds 1982 zijn Elastomere voegenbanden genormeerd in de norm DIN 7865 :

– Deel 1 : vormen en afmetingen.,  Deel 2 : materiaalspecificaties en keuring.

De nieuwe uitgave van de norm is sinds februari 2008 van kracht.

De voegenbanden van Tricomere (PVC/NBR) zijn geregeld in DIN 18541 :

– Deel 1 : Begrippen, eigenschappen vormen en afmetingen.,  Deel 2 : materiaalspecificaties, keuring en controle

De eerste editie dateert van 1992. Deze norm is in 2006 vernieuwd.

De PVC-voegenbanden worden volgens fabrieksnormen geproduceerd.

Voor de planning en dimensionering, de fabricage van verbindingen, het gebruik en de inbouw van de genormeerde voegenbanden geldt DIN 18197 (afdichten van voegen in beton met voegenbanden). Bovendien bestaan er voor de voegafdichting bij bijvoorbeeld bruggen, tunnels, sluizen en stuwdammen aanvullende richtlijnen.

Heeft u vragen ? neem dan contact met ons op : verkoop@schrumpf.nl