SCHRUMPF WATERDICHT VLOERPROFIEL / PARKEERDEKPROFIEL

Project JAVA eiland – Sumatrakade te Amsterdam

Waterdichte parkeerdekprofielen / vloerprofielen bijv. type SBS 190 serie of SBS 700 serie  

Als specialist op het gebied van het afdichten van bouwkundige dilataties, worden wij regelmatig gevraagd op locatie advies bij lekkages uit te brengen.

Zo werden wij door Biltz Bouw te Amsterdam gevraagd bij hun vastgoed onderhoudsproject Parkeergarage Bewoners Sumatrakade Java-Eiland voor advies te komen kijken.

Vanuit bewoners en gebruikers van de parkeergarage waren klachten binnen gekomen over wateroverlast ter plekke van de bouwkundige dilataties in deze ondergrondse parkeergarage. Samen met Dhr. R. Schemmekes van Biltz Bouw is er door onze technisch adviseur Eduard de Bruin een opname gedaan.

De ondergrondse parkeergarage heeft een lengte van ongeveer 400 meter, met een breedte van 12 meter. Op 8 locaties is de garage bouwkundig gedilateerd, waarbij de dilatatie van de vloer in de wanden is doorgezet. Met name 1 voeg geeft veel wateroverlast (klik op foto’s voor vergroting)

Schrumpf Bouwstoffen Javakade- overzicht
schrumpf Tricoflex waterdicht oplossing
schrumpf parkeerdekprofiel-toepassing
schrumpf parkeerdekprofiel-toepassing
schrumpf tricoflex-parkeerdekprofiel
schrumpf parkeerdekprofiel-toepassing

Als overgangsprofiel zijn standaard hoeklijnen toegepast. Informaties over de bestaande afdichting in de vorm van dilatatievoegenbanden is onvolledig. Bovendien wil Biltz Bouw afzien van het injecteren van de dilatatievoegen, dit wordt namelijk niet gezien als een duurzame oplossing voor het probleem.

In overleg met opdrachtgever heeft Schrumpf Bouwstoffen de volgende oplossing aangedragen :

  1. Verwijderen van het bestaande hoeklijn en het uitslijpen van een sparing bedoeld voor plaatsing van een waterdicht, overrijdbaar vloerprofiel, in combinatie met een afdichtingsmembraan voor waterdichting van de voeg zelf.
  1. Om waterdruk van de onderzijde van de dilatatie op te vangen dient er een Tricoflex 250/2 MM afdichtingsmembraan in combinatie met FU-60 epoxy geplaatst te worden, zowel op de vloer als tegen de wanddilatatie
  1. Montage van het waterdichte, overrijdbare vloerprofiel type SBS 700-serie over het afdichtingsmembraan heen  met aanhechting aan de bestaande betonvloer.

Renovatie van de pilot voeg heeft in nauw overleg met alle betrokkenen, met name de bewoners in verband met de toegankelijkheid van de garage, naar volle tevredenheid plaatsgevonden.

De montage is uiterst secuur uitgevoerd door Zegstroo Multi Support, onze vaste applicateur van Schrumpf klemvoegenbanden, Tricoflex afdichtingsmembranen en parkeerdekprofielen.

Heeft u vragen ? Wij  helpen u graag ! mail naar Verkoop@schrumpf.nl