Project partners:

Opdrachtgever: Drents Overijsselse Delta

Aannemer: Aan de Stegge Goor

Constructeur: Royal Haskoning DHV

Toegepaste Schrumpf producten:

  • Dilatatievoegenband type FM 350

Optimalisatie slibgisting

De RWZI Zwolle wordt een Energiefabriek. Deze titel mag worden gedragen wanneer een rioolwaterzuivering geheel zelfvoorzienend is in energieverbruik. Medio 2017 is het in Zwolle zover. Door de bouw van een ‘tweetrapsgisting’ voor rioolslib wekt de rioolwaterzuivering dan zelfs meer energie op dan het zelf verbruikt. Het ‘te veel’ aan energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Naar verwachting is dit 1,4 miljoen kilowattuur per jaar, te vergelijken met het gemiddelde verbruik van 400 huishoudens.

Aanleiding

De capaciteit van de slibgistinginstallatie op de zuivering Zwolle is onvoldoende. De installatie wordt overbelast wat resulteert in een lage afbraak van slib en de bijbehorende geringe biogasproductie. Voor de komende jaren wordt nog enige groei van de hoeveelheid te verwerken slib voorzien door groei binnen het gebied van het waterschap. Uitbreiding van de slibgistingcapaciteit is daarom nodig. Uit een studie blijkt dat er financieel voordeel te behalen valt als de uitbreiding van de slibgisting Zwolle gecombineerd wordt met het sluiten van de slibgisting in Kampen. Het slib uit Kampen wordt hierbij in Zwolle vergist. Door de gistingsinstallatie Kampen te sluiten, zijn extra en kostbare maatregelen voor gasveiligheid daar niet meer nodig. Uit een beoordeling van verschillende innovatieve technieken bleek het bouwen van een ‘Tweetrapsgisting’ in Zwolle het meest aantrekkelijk vanwege de laagste jaarlijkse kosten.