Project partners:

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Aannemer: Heijmans

Uitvoering: 

Toegepaste Schrumpf producten:

  • Binnenliggend dilatatievoegenband type  FMS 350
  • Buitenliggend dilatatievoegenband type   DA
  • Voegprofiel type ACME

Toekomstige N23 Westfrisiaweg in beeld

Zo ziet de N23 Westfrisiaweg er straks uit. Rij alvast digitaal over de nieuwe weg in de 3D visualisatie. Bekijk de toekomstige weg op de interactieve kaart. Of volg de bouwwerkzaamheden vanuit de lucht.

N23 in 3D

De 3D Visualisatie van de N23 geeft een indruk van de toekomstige situatie. ‘Rij’ virtueel de gehele weg of delen van de weg en kijk vanuit verschillende standpunten naar de nieuwe weg.

N23 op de kaart

Op de interactieve kaart van de N23 staat onder andere wat straks de maximum snelheid is, op welke plekken fietstunnels komen en waar verkeer ongelijkvloers kruist.

Het tracé met een totale lengte van 42 km loopt vanaf de N242 bij Heerhugowaard naar Enkhuizen en heeft een contractwaarde van €200 miljoen.

Het tracé sluit op twee punten bij Hoorn aan op de A7. Deze op- en afritten van de A7 worden aangepast om de doorstroming te verbeteren. Het is een integrale opdracht op basis van Best Value Procurement (BVP). Het project omvat de reconstructie en gedeeltelijke verbreding van de rijweg, het vervangen van kruispunten door ongelijkvloerse kruisingen en rotondes, een aantal kunstwerken, fietsonderdoorgangen, bruggen voor voetgangers, parallelwegen voor langzaam verkeer en maatregelen om geluidsoverlast terug te dringen.

De opgewaardeerde N23/Westfrisiaweg verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio en bevordert de economische structuur en werkgelegenheid. De verbinding wordt vrijer van obstakels voor het doorgaand autoverkeer, geeft fietsers en voetgangers meer veilige oversteekplaatsen en houdt sluipverkeer uit de dorpen. De N23/Westfrisiaweg vormt een essentieel onderdeel van de alternatieve Oost-West verbinding van Alkmaar naar Zwolle: de N23.

Beschrijving

De provincie Noord-Holland zorgt met haar partners voor een nieuwe verbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen, de N23 Westfrisiaweg. De verbinding verbetert de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de regio en bevordert de economie en werkgelegenheid. Bouwbedrijf Heijmans bouwt de weg.